Gå til innhold

Medienes ansvar for krigen i Syria

syriab

Medienes propaganda-kampanje har vært så massiv at de fleste mennesker i vesten er overbeviste om at krigen i Syria handler om å bekjempe et monster.

Jeg bebreider ikke vestens politiske ledere for krigen i Syria. Det er meningsløst. En av de viktigste erfaringer fra Nazi-Tyskland var, at man ikke må forvente endringer i adferd hos kyniske ideologer. Man må i stedet appellere til det store flertall av alminnelige mennesker, som er i stand til å handle moralsk og stoppe dem.

Medienes og akademikernes medløp og totale svikt med hensyn til faglig og intellektuel integritet er årsak til at krigen i Syria har utviklet seg til den største humanitære katastrofe siden Andre Verdenskrig med mange millioner flyktninger og en halv million døde syrere. Så langt.

Hvis det hadde funnes kritiske journalister og akademikere i de vestlige mediene, som hadde fortalt sannheten om Syra, så ville krigen ha vært stoppet for flere år siden. Den ville kanskje aldri begynt.

Les mer

Hvorfor har ikke Norge gratulert Syria med frigjøringen av Palmyra?

palmyra

Brev til stortingsrepresentantene fra Lars Birkelund

Norges regjering og storting hevder at de bekjemper IS. Ja, de har til og med anklaget Syria for ikke å gjøre nok i sin kamp mot IS (som om ikke Syria har nok annet å gjøre, med et utall andre terror/opprørsgrupper som herjer landet).  Men hvor oppriktig er Norges kamp mot IS? Hvorfor har ikke regjering/storting gratulert Syria med frigjøringen av Palmyra, som forøvrig også står på UNESCOs verdensarvliste?

Ja, dette er andre gang på ca et år (IS klarte å gjenerobre Palmyra for noen måneder siden). Heller ikke i fjor ble Syria gratulert. Og Palmyra er bare et av mange områder som Syria har frigjort fra IS. Så igjen: hvor blir det av gratulasjonene?

De manglende gratulasjonene er bare et av mange indisier på at norske myndigheter bedriver et dobbeltspill ift Syria. Et annet eksempel er Norges støtte til sanksjonene mot Syria og til den såkalte Nasjonalkoallisjonen. Begge deler svekker nettopp Syrias evne til å slå ned på IS og andre terrorgrupper. Det er i virkeligheten Syria og Russland som leder an i kampen mot IS. I alle fall i Syria. Så det eneste naturlige å gjøre, hvis man ønsker å bekjempe IS, er å samarbeide med disse, ikke motarbeide.

Dette skjønner det norske folk og det skjønner nok dere politikere også. Men allikevel fortsetter dere med med denne galskapen, mot bedre vitende, denne dobbeltmoralen, som stadig dreper og driver syrere på flukt (skjønt mange syrere har det siste året vendt tilbake til områder som regjeringen har frigjort fra IS og andre terrorgrupper).

Dette hykleriet blir mer og mer synlig for flere og flere. Så når skal dere politikere ta til vettet? Inntil det skjer vil politikerforakten i Norge bare øke, som i USA, EU osv.